GRS Glass Bedding kit 500 gr

GRS
Remote Supplier Stock info
SKU
113719
€89.60

GRS beddekit er beregnet for bedding av alt av laminatstokker fra GRS, og for alle andre stokker som bør beddes.

GRS anbefaler bedding av alle GRS laminatstokker. Har ditt våpen en stokk fra GRS i kaliber 300WM eller grøvre, må stokken beddes. Stokker som ikke er beddet i disse kalibrene vil kunne miste sin garanti mot sprekker i laminat.

Skytterlinkens børsemaker er behjelpelig med å bedde stokken hvis ønskelig. Se tjenester og priser her.

More Information
BrandGRS
  • language WORLDWIDE SHIPPING
  • sentiment_very_satisfied HAPPY CUSTOMERS
  • security SAFE PAYMENTS
  • local_shipping FAST DELIVERY